Ruval, een hoogwaardig eiwitrijk, smakelijk en vloeibaar voedermiddel

Ruval is een hoogwaardig eiwitrijk en smakelijk vloeibaar voedermiddel. Geschikt als eiwitaanvulling in melkvee- of vleesvee rantsoenen. Ruval is een voedermiddel met een laag fosfaat gehalte met een gunstige markt/ voederwaarde prijs.

Ruval is een bron van natuurlijke betaine. Betaine is een natuurlijke stof die terug te vinden is in verschillende planten, micro-organismen en dieren. De stof werd voor het eerst ontdekt in de 19e eeuw in suikerbieten, waarin erg hoge gehaltes aan betaine zitten.

Sinds deze ontdekking onderzochten vele wetenschappers de functie en het belang van betaine:

  • In eerste plaats speelt betaine een rol in de stofwisseling van cellen. Betaine bevat drie methylgroepen in zijn chemische structuur. Deze methylgroepen kunnen in het lichaam van dieren niet gevormd worden, maar zijn wel nodig voor de opbouw van verschillende levensnoodzakelijke stoffen. Betaine zal zijn methylgroepen afgeven en er zo voor zorgen dat de aanmaak van deze stoffen vlot gebeurt. Dit is van belang voor een goed eiwit-, energie- en vetmetabolisme in het dier.
  • In tweede plaats is betaine een heel belangrijke component in de waterhuishouding of osmoregulatie. Betaine is erg goed wateroplosbaar en doordat het zowel een positieve als een negatieve lading bevat, kan het als het ware water ‘vasthouden’. Zeker onder (osmotische) stressomstandigheden zullen cellen extra betaine opslaan om zich te beschermen. Hierdoor zullen cellen hun watergehalte en hun vorm behouden en kunnen ze actief hun functie blijven vervullen. Een mooi voorbeeld hiervan is de suikerbiet, die zich dankzij betaine beschermt tegen de osmotische druk door het hoge suikergehalte.
  • Bij de stofwisseling maken dieren van nature lage hoeveelheden betaine aan vanuit de precursor choline. Uit onderzoek blijkt echter dat extra betaine, via het voeder of drinkwater, zal zorgen voor positieve effecten op het dier. Voornamelijk tijdens stressmomenten zorgt suppletie van betaine ervoor dat negatieve gevolgen van stress geminimaliseerd worden en dierprestaties verbeteren.
  • Ruval is een hoogwaardig eiwitrijk en smakelijk vloeibaar voedermiddel. Geschikt als eiwitaanvulling in melkvee- of vleesvee rantsoenen. Ruval is een voedermiddel met een laag fosfaat gehalte met een gunstige markt/ voederwaarde prijs.