Eigen laboratorium

In ons laboratorium worden naast kwaliteitscontrole en productontwikkeling ook proeven gedaan op de toepassing van onze producten.

In samenspraak met onze adviseurs kunnen ook proeven of analyses uitgevoerd worden bestemd voor veehouders. Dit betreft ondermeer:

  • Bepaling van de buffercapaciteit van het drinkwater
  • Opstellen van een doseeradvies bij aanzuren van drinkwater (Titratieverslag)
  • Bewaar-, houdbaarheidsproeven van TMR en brijvoeders. (bewaarproef)
  • Mengproeven

In ons eigen laboratorium worden formuleringen beproefd. Het laboratorium beschikt over een breed scala aan analysetechnieken om zowel actieve als fysische componenten te bepalen.