Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Jodoco. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Jodoco enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Jodoco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u een snelle vraag stelt of het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door ons (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Wij kunnen uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven of informatie naar uw adres te verzenden, indien u hiervoor toestemming verleent, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Jodoco zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van Jodoco zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met ons, via het contactformulier.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Jodoco uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Jodoco. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Jodoco is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jodoco. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Jodoco beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Jodoco enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Jodoco maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Jodoco website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Jodoco verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Soort File Doel Tijdsduur Opt out Cookie Type
Noodzakelijk wc_cart_hash_# Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming ingeschakeld First Party HTML
wc_fragments_# Niet geclassificeerd Voorafgaande toestemming ingeschakeld
Voorkeur lang Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
Statistiek @@History/@@scroll|# Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld First Party HTML
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaren Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
Marketing _hjIncludedInSample Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische plaatshouder. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
ads/ga-audiences Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party Pixel
ads/user-lists/# Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party Pixel
bcookie Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaren Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
BizoID Niet geclassificeerd 179 dagen Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
bscookie Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaren Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
fr Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
GPS Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
IDE Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op e van de advertenties van de adverteerder met het doel om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 2 jaren Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
impression.php/# Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te registreren met de Facebook-loginknop. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party Pixel
lidc Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
test_cookie Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
tr Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party Pixel
UserMatchHistory Niet geclassificeerd 179 dagen Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
Niet geclassificeerd _mkra_ctxt Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
cookie_notice_accepted Niet geclassificeerd 6 maanden Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
devicePixelRatio Niet geclassificeerd 6 dagen Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
intercom-id-pkqpe5qd Niet geclassificeerd 270 dagen Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
oribi_cookie_test Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
oribi_session Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
oribi_user_guid Niet geclassificeerd 1 jaar Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP
testing Niet geclassificeerd Sessie Voorafgaande toestemming uitgeschakeld Third party HTTP

Veiligheid

Op de website van Jodoco zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Jodoco werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@jodoco.com.

Gebruik van bekomen informatie

Jodoco kan uw verkregen gegevens gebruiken om Jodoco nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Jodoco zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Jodoco bevat links naar andere sites. Jodoco oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Jodoco de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Jodoco heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Jodoco behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.